Hospodaření v lesích

Seznam palivového dřeva na rok 2024

V seznamu jsou uvedeny pouze adresy nemovitosti z důvodu ochrany osobních údajů.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
palivove-drevo-2024.xlsx 12.8 Kb

Lesní hospodářství obce Kvítkovice.

Odprodej dřeva se může provádět pouze v souladu s platnými "Pravidly pro hospodaření v lesích obce Kvítkovice" schválenými obecním zastupitelstvem. Tato pravidla jsou přiměřeně součástí povolení odprodeje dřeva, kterým se odběratel musí být schopen prokázat při odběru dřeva v lese, nebo při případné kontrole prováděné správcem lesa (panem Jaroslavem Hütterem) nebo členy zastupistelstva obce (jmenný seznam naleznete pod záložkou Zastupitelstvo).

Odprodej dřeva v lesích obce Kvítkovice se provádí na základě podané písemné žádosti a podléhá schválení obecním zastupitelstvem.

Pro sepsání žádosti použijte tiskopis, který naleznete v příloze této sekce, žádost nezakládá žadný právní nárok na přidělení odprodeje.

Ve věcech lesního hospodaření se obracejte na pana Rostislava Valíka..

 

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pravidla-palivove-drevo-2023573404191.pdf 124.4 Kb
povoleni-samovyroby-dreva-2023543675463.pdf 203.7 Kb
zadost-o-palivove-drevo547045126.doc 39.4 Kb