Hospodaření v lesích

Lesní hospodářství obce Kvítkovice.

Odprodej dřeva se může provádět pouze v souladu s platnými "Pravidly pro hospodaření v lesích obce Kvítkovice" schválenými obecním zastupitelstvem. Tato pravidla jsou přiměřeně součástí povolení odprodeje dřeva, kterým se odběratel musí být schopen prokázat při odběru dřeva v lese, nebo při případné kontrole prováděné správcem lesa (panem Jaroslavem Hütterem) nebo členy zastupistelstva obce (jmenný seznam naleznete pod záložkou Zastupitelstvo).

Odprodej dřeva v lesích obce Kvítkovice se provádí na základě podané písemné žádosti a podléhá schválení obecním zastupitelstvem.

Pro sepsání žádosti použijte tiskopis, který naleznete v příloze této sekce, žádost nezakládá žadný právní nárok na přidělení odprodeje.

Ve věcech lesního hospodaření se obracejte na pana Stanomíra Tomáška.

 

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
Žadost_o_ přidělení_palivového_dreva.doc Lesní hospodářství obce Kvítkovice. 34.8 Kb
pravidla-palivove-drevo-2021.docx 16.3 Kb
povoleni-palivove-drevo-2021.doc 50.7 Kb