Oznámení, aktuality

Výměna světel veřejného osvětlení v obci Kvítkovice

V průběhu měsíce září proběhne v obci Kvítkovice výměna světel veřejného osvětlení, při které bude vyměněno 27 současných výbojkových svítidel za 27 ledkových světel a jedno světlo na solární panel. Výměna světel bude v celkových nákladech 338 343,83 Kč. Tato akce je podpořena z dotací Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v ve výši 203 006,- Kč. Realizací výměny světel veřejného osvětlení dojde k úspoře elektrické energie v obci Kvítkovice na veřejném osvětlení ve výši cca 65 % oproti původnímu typu světel. To odpovídá v naší obci cca 4 MWh úspory elektrické energie za rok a tím i k úspoře asi 4,4 t CO2 každým rokem. Návratnost investice z obecního rozpočtu při současných cenách energie by měla být 3 až 4 roky.

Výměna světel veřejného osvětlení v obci Kvítkovice