Oznámení, aktuality

Výměna světel veřejného osvětlení v obci Kvítkovice

V průběhu měsíce září proběhne v obci Kvítkovice výměna světel veřejného osvětlení, při které bude vyměněno 27 současných výbojkových svítidel za 27 ledkových světel a jedno světlo na solární panel. Výměna světel bude v celkových nákladech 338 343,83 Kč. Tato akce je podpořena z dotací Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v ve výši 203 006,- Kč. Realizací výměny světel veřejného osvětlení dojde k úspoře elektrické energie v obci Kvítkovice na veřejném osvětlení ve výši cca 65 % oproti původnímu typu světel. To odpovídá v naší obci cca 4 MWh úspory elektrické energie za rok a tím i k úspoře asi 4,4 t CO2 každým rokem. Návratnost investice z obecního rozpočtu při současných cenách energie by měla být 3 až 4 roky.

Výměna světel veřejného osvětlení v obci Kvítkovice


Možnost využívat nový sběrný dvůr v Plané u ČB

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
sberny-dvur-plana.pdf 97.5 Kb

Návrh zadání nového územního plánu obce Kvítkovice

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
uzemni-plan-kvitkovice-zadani-upravene.pdf 511.3 Kb
vyhodnoceni-stanovisek-pripominek-vyjadreni-podnetu-k-navrhu-zadani-konecne.pdf 492.2 Kb

DOMÁCÍ ČISTIČKY ODPADNÍCH VOD

Vážení spoluobčané,

z důvodu zhoršující se situace ohledně onemocnění Covid-19 a zpřísňujících se zdravotních opatření jsme upustili od konání veřejné schůze, která se měla uskutečnit dne 18.9.2020. Rozhodli jsme se vás informovat o možnosti výstavby domácích čističek odpadních vod (DČOV), tyto individuální DČOV by byly náhradou za centrální čističku odpadních vod. Vyplněním obdrženého dotazníku se přihlásíte k výstavbě DČOV. Výstavba by byla hrazena obcí, která by dostala 80% dotace, avšak provozní náklady by musel platit majitel nemovitosti. Bližší podrobnosti a vzory smluv s majiteli nemovitostí naleznet zde. V případě dotazů jsem Vám k dispozici na telefonním čísle 725 574 792.

 

S přáním pevného zdraví

Stanislav Pecha

starosta obce Kvítkovice

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
1632475236-vyzva-7-2021-npzp.pdf 861.6 Kb
dotaznik.docx 11.3 Kb
smlouva-o-pravu-provest-stavbu-vlastnik-obec-.docx 21.3 Kb
smlouva-o-spolupraci-vlastnik-obcan-.doc 73.2 Kb
smlouva-o-vypujcce-vlastnik-obec-.doc 68.1 Kb

Databáze objektů sakrální architektury.

Vážení spoluobčané,

na území MAS Blanský les - Netolicko o.p.s. byl v rámci projektu spolupráce "Rehabilitace drobných sakrálních staveb v jihočeském pohraničí" dokončen monitoring objektů sakrální architektury (návesní kaple, kapličky, kříže, boží muka, zvoničky apod.).  Databáze je zveřejněna na webových stránkách www.jihoceskekaplicky.cz (rozděleno dle mikroregionů).

Na této adrese si můžete prohlédnout objekty, které se nacházejí v katastru naší obce.


Kvítkovice se staly v r.2007 členem svazku obcí "Blanský les - podhůří"

Vážení spoluobčané,

i naše obec se stala členem svazku obcí "Blanský les - podhůří". Pokud jste vlastníky počítače připojeného na internet, navštivte stránky tohoto svazku na adrese www.mujkraj.cz - opravdu stojí za to si je prohlédnout. Naleznete zde náměty na výlety i s mapami, přehledy o podnikatelích v celém regionu, spoustu krásných fotografií a údajů o obcích a jiné a jiné...

Podnikatelé, spolky, chovatelé z naší obce - mohou bezplatně inzerovat nebo se nechat zviditelnit na stránkách obce nebo i na stránkách svazku obcí.