Aktuality

Oznámení o konání zo dne 29.9.2020

Řád hřbitova v Kvítkovicích

Udržovací práce – výměna kanalizace pod rybníkem Hliňák

Oznámení o zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

Jmenování zapisovatele ovk pro volby do zastupitelstev krajů

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

Informace o počtu volebních okrsků

Nařízení mimořádného opatření KHS Jih. kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MZE příloha č.1

Závěrečný účet za rok 2019

Změna svozu domovního odpadu a přesun kontejnerů

Výměna kanalizace a udržovací práce pod Hliňákem

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce v roce 2020.

OZV č.1/2020 systém shromažďování odpadu

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce v roce 2020.

Porovnání všech položek výpočtu cen vodného za rok 2019

Výroční zpráva za rok 2019

Vyhláška MZE

Oznámení o zveřejnění rozpočtu na rok 2020

Schválený rozpočet na rok 2020

OZV č. 4/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

OZV č. 3/2019 o místním poplatku ze psů

OZV č. 2/2019 o místním poplatku z pobytu

Návod k přihlášení pro odběr novinek z webových stránek obce

Závěrečný účet za rok 2018

Porovnání položek výpočtu ceny vodního

DSO BLANSKÝ LES - OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ ROZPOČTU NA ROK 2019

Zapůjčení chlazení

Výroční zpráva za rok 2018

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce v roce 2019.

Rozpočet na rok 2019 obce Kvítkovice

Pověřenec pro ochranu osobních údajů