Aktuality
Záměr Jihočeského kraje prodat část pozemkové parcely č. 961/6 v k. ú. Kvítkovice u Lipí
Veřejná vyhláška Návrh územního plánu Kvítkovice
Oznámení o konání ZO dne 26. 10. 2021
Výsledky voleb do Parlamentu České republiky 2021 v obci Kvítkovice
Vyhláška Ministerstva zemědělství
Smlouva o dílo na opravu rybníka Mělký
OZV č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
OZV č. 1/2021 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Kvítkovice
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2020.
Závěrečný účet za rok 2020
Výroční zpráva za rok 2020
Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce v roce 2021.
Oznámení o zveřejnění rozpočtu DSO Blanský les - podhůří na rok 2021
Návrh zadání nového územního plánu obce Kvítkovice
Oznámení o zveřejnění rozpočtu obce Kvítkovice na rok2021
Rozpočet obce Kvítkovice na rok 2021
Řád hřbitova v Kvítkovicích
Jak nakládat s odpadem v době koronavirové
DOMÁCÍ ČISTIČKY ODPADNÍCH VOD
Udržovací práce – výměna kanalizace pod rybníkem Hliňák
Závěrečný účet za rok 2019
Změna svozu domovního odpadu a přesun kontejnerů
Výměna kanalizace a udržovací práce pod Hliňákem
Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce v roce 2020.
Porovnání všech položek výpočtu cen vodného za rok 2019
Výroční zpráva za rok 2019
Vyhláška MZE
Schválený rozpočet na rok 2020
OZV č. 4/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
OZV č. 3/2019 o místním poplatku ze psů
OZV č. 2/2019 o místním poplatku z pobytu
Návod k přihlášení pro odběr novinek z webových stránek obce
Závěrečný účet za rok 2018
Porovnání položek výpočtu ceny vodného
Zapůjčení chlazení
Výroční zpráva za rok 2018
Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce v roce 2019.
Rozpočet na rok 2019 obce Kvítkovice
Pověřenec pro ochranu osobních údajů