Aktuality
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2021.
více
Pomoc Úřadu práce ČR při finanční tísni spojené s růstem cen energií
více
Oznámení o novém bytovém domě pro seniory v Dubném
více
Kotlíkové dotace pro domácnosti s nižšími příjmy
více
Výroční zpráva za rok 2021
více
Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce v roce 2022.
více
Oznámení o zveřejnění rozpočtu DSO Blanský les - podhůří na rok 2022
více
Oznámení o zveřejnění rozpočtu obce Kvítkovice na rok 2022
více
Rozpočet obce Kvítkovice na rok 2022
více
Smlouva o dílo na opravu rybníka Mělký
více
MIMOŘÁDNÁ VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ
více
Vyhláška Ministerstva zemědělství
více
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2020.
více
Závěrečný účet za rok 2020
více
OZV č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
více
OZV č. 1/2021 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Kvítkovice
více
Výroční zpráva za rok 2020
více
Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce v roce 2021.
více
Návrh zadání nového územního plánu obce Kvítkovice
více
Rozpočet obce Kvítkovice na rok 2021
více
Výhled střednědobého rozpočtu obce Kvítkovice na roky 2022 až 2024
více
Řád hřbitova v Kvítkovicích
více
Jak nakládat s odpadem v době koronavirové
více
DOMÁCÍ ČISTIČKY ODPADNÍCH VOD
více
Udržovací práce – výměna kanalizace pod rybníkem Hliňák
více
Závěrečný účet za rok 2019
více
Změna svozu domovního odpadu a přesun kontejnerů
více
Výměna kanalizace a udržovací práce pod Hliňákem
více
Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce v roce 2020.
více
Porovnání všech položek výpočtu cen vodného za rok 2019
více
Výroční zpráva za rok 2019
více
Vyhláška MZE
více
Schválený rozpočet na rok 2020
více
OZV č. 4/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
více
OZV č. 3/2019 o místním poplatku ze psů
více
OZV č. 2/2019 o místním poplatku z pobytu
více
Návod k přihlášení pro odběr novinek z webových stránek obce
více
Závěrečný účet za rok 2018
více
Porovnání položek výpočtu ceny vodného
více
Zapůjčení chlazení
více
Výroční zpráva za rok 2018
více
Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce v roce 2019.
více
Rozpočet na rok 2019 obce Kvítkovice
více
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
více