Aktuality
Oznámení o konání sčítání lidu a domů v roce 2021
Záměr obce propachtovat zem. pozemek
Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce v roce 2021.
Oznámení o zveřejnění rozpočtu DSO Blanský les - podhůří na rok 2021
Návrh zadání nového územního plánu obce Kvítkovice
Oznámení o zveřejnění rozpočtu obce Kvítkovice na rok2021
Rozpočet obce Kvítkovice na rok 2021
Řád hřbitova v Kvítkovicích
Informace a nařízení vlády ohledně krizových opatření
Jak nakládat s odpadem v době koronavirové
DOMÁCÍ ČISTIČKY ODPADNÍCH VOD
Udržovací práce – výměna kanalizace pod rybníkem Hliňák
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MZE příloha č.1
Závěrečný účet za rok 2019
Změna svozu domovního odpadu a přesun kontejnerů
Výměna kanalizace a udržovací práce pod Hliňákem
Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce v roce 2020.
OZV č.1/2020 systém shromažďování odpadu
Porovnání všech položek výpočtu cen vodného za rok 2019
Výroční zpráva za rok 2019
Vyhláška MZE
Schválený rozpočet na rok 2020
OZV č. 4/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
OZV č. 3/2019 o místním poplatku ze psů
OZV č. 2/2019 o místním poplatku z pobytu
Návod k přihlášení pro odběr novinek z webových stránek obce
Závěrečný účet za rok 2018
Porovnání položek výpočtu ceny vodního
Zapůjčení chlazení
Výroční zpráva za rok 2018
Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce v roce 2019.
Rozpočet na rok 2019 obce Kvítkovice
Pověřenec pro ochranu osobních údajů