Aktuality
Adventní přání
Návrh rozpočtu DSO Blanský les na rok 2021
Zasedání ZK 3.12.2020
Návrh rozpočtu na rok 2021
Změna č. 3 územního plánu obce Dubné
Řád hřbitova v Kvítkovicích
Informace a nařízení vlády ohledně krizových opatření
Jak nakládat s odpadem v době koronavirové
Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření
DOMÁCÍ ČISTIČKY ODPADNÍCH VOD
Udržovací práce – výměna kanalizace pod rybníkem Hliňák
Nařízení mimořádného opatření KHS Jih. kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MZE příloha č.1
Závěrečný účet za rok 2019
Změna svozu domovního odpadu a přesun kontejnerů
Výměna kanalizace a udržovací práce pod Hliňákem
Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce v roce 2020.
OZV č.1/2020 systém shromažďování odpadu
Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce v roce 2020.
Porovnání všech položek výpočtu cen vodného za rok 2019
Výroční zpráva za rok 2019
Vyhláška MZE
Oznámení o zveřejnění rozpočtu na rok 2020
Schválený rozpočet na rok 2020
OZV č. 4/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
OZV č. 3/2019 o místním poplatku ze psů
OZV č. 2/2019 o místním poplatku z pobytu
Návod k přihlášení pro odběr novinek z webových stránek obce
Závěrečný účet za rok 2018
Porovnání položek výpočtu ceny vodního
DSO BLANSKÝ LES - OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ ROZPOČTU NA ROK 2019
Zapůjčení chlazení
Výroční zpráva za rok 2018
Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce v roce 2019.
Rozpočet na rok 2019 obce Kvítkovice
Pověřenec pro ochranu osobních údajů