O obci

Kvítkovice jsou malá vesnička se 103 obyvateli (r. 2010) nacházející se v Jihočeském kraji zhruba 10 km západně od Českých Budějovic (mapy: 48°57'22''s.š., 14°19'44'' v.d.) v nadmořské výšce 448 m.

Obec je součástí CHKO Blanský les s katastrální výměrou 3,94 km2. Z geologického hlediska jsou pro lokalitu typické turmalíny v žulách a pegmatitech, nacházející se směrem na Habří. Její okolí je významným nalezištěm žlutozelených a trávovězelených vltavínů.  Mezi loukami, poli a lesy se zrcadlí velké množství menších rybníků. Nejvýznamnějším je pak 25 hektarový rybochovný Kvítkovický rybník ležící na horním toku Dehtářského potoka. Na jeho hrázi  rostou mohutné duby,  z nichž jsou některé označeny i jako památné stromy. Okolní lesní smíšené porosty  tvoří převážně smrky, borovice, buky, lípy, břízy, olše, osiky, jasany, jedle a další. Květena pak  čítá nepřeberné množství rostlin, jenom v zastavěné části obce jich bylo bylo nalezeno v roce 2005  více než 85 druhů volně rostoucích (maturitní práce Kristýny Chromé).

První písemné zmínky o obci Kvítkovice pocházejí z roku 1263. Panstvím spadaly Kvítkovice v minulosti pod cisterciánský klášter Vyšší Brod. Nalezneme zde barokní kapličku z roku 1730, starou kovárnu s čapím hnízdem z roku 1823, novogotickou kapli a několik  domů ve stylu selského baroka. Pod hrází Kvítkovického rybníka se dosud dochovalo původní mlýnské kolo s náhonem, které je součástí mlýna, dnes sloužícího jako rekreační stavení. Více informací pak naleznete i s fotodokumentací na www.selskebaroko.cz.

Správní vývoj: 1850 - 1943 - samostatná obec, 1943 -1945 - osada obce Čakov, 1945 - 13.6.1964 - samostatná obec, 14.6.1964 - 31.12.1992 - osada obce Lipí, od 1.1.1993 - samostatná obec.

 

Zajimavé odkazy:

http://www.mujkraj.cz/mapy/2_digitalni/obce/kvitkovice_mapa.htm

www.mujkraj.cz

www.jihoceskekaplicky.cz

https://www.facebook.com/obeckvitkovice