Úřední deska obce Kvítkovice

Informace pro občany

Vážení spoluobčané, pokud potřebujete zabezpečit po dobu nezbytně nutnou, nejvýše však po dobu trvání nouzového stavu, základní životní potřeby občanům starších 65 let a občanům zdravotně handicapovaným, kteří mají trvalé bydliště nebo přechodné nacházející se na území obce, k zajištění jejich nouzového přežití. Jedná se zejména o základní potraviny, hygienické potřeby a léky. V případě potřeby se můžete obrátit na starostu obce Kvítkovice tel: 725 574 792, nebo na email: obec@kvitkovice.cz