Vyhlášky

OZV č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

V příloze naleznete Obecně závaznou vyhláška č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
ozv-c.-2-2021-o-mistnim-poplatku-za-obecni-system-odpadoveho-hospodarstvi.pdf 2477.3 Kb

OZV č. 1/2021 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Kvítkovice

V příloze naleznete Obecně závaznou vyhláška č. 1/2021, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Kvítkovice.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
ozv-c.-1-2021-o-sytemu-shromazdovani-a-nakladani-s-odpady.pdf 1675.7 Kb

OZV č. 4/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

V příloze naleznete vyhlášku č. 4/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
ozv-c.4-2019-o-mistnim-poplatku-za-uzivani-verejneho-prostranstvi264183998.pdf 430.4 Kb

OZV č. 3/2019 o místním poplatku ze psů

V příloze naleznete vyhlášku č. 3/2019 o místním polatku ze psů.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
ozv-c.3-2019-o-mistnim-poplatku-ze-psu688899957.pdf 346.3 Kb

OZV č. 2/2019 o místním poplatku z pobytu

V příloze naleznete vyhlášku č. 2/2019 o místním poplatku z pobytu .

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
ozv-c.2-2019-o-mistmim-poplatku-z-pobytu331287767.pdf 540.5 Kb

Spisový řád Obce Kvítkovice.

Účelem spisového řádu je zajistit provedení zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“) v podmínkách Obecního úřadu Kvítkovice.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
spisovy-rad-obce-kvitkovice734920646.pdf 3181.5 Kb

Vnitřní směrnice č. 3_2017

Vnitřní organizační směrnice pro vedení účetnictví

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
vnitrni-smernice-c.-3-2017248836626.pdf 1440.2 Kb

Vnitřní směrnice č. 2_2017

K ÚČTOVÁNÍ REÁLNÉ HODNOTY MAJETKU URČENÉHO K PRODEJI A K DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
vnitrni-smernice-c.-2-2017253202299.pdf 1281.4 Kb

Vnitřní směrnice č. 1_2017

Prováděcí směrnice k Vyhlášce č. 220/2013 o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
vnitrni-smernice-c.-1-2017299830586.pdf 2769.1 Kb

Obecně závazná vyhláška č. 4_2017

Obecně závazná vyhláška Obce Kvítkovice číslo 4/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
obecne-zavazna-vyhlaska-c.-4-2017648269919.pdf 1290.7 Kb

Jednací řád

V příloze naleznete jednací řád zastupitelstva obce Kvítkovice.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
jednaci-rad.pdf 1892.8 Kb

Vnitřní směrnice č.1/2007 k zákonu o finanční kontrole

Tato vnitřní směrnice řeší problematiku finanční kontroly v rámci Obce Kvítkovice v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb. v platném znění.
Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
vnitrni-smernice-1-2007.doc 26.6 Kb

Vnitřní směrnice č. 1/2018 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Tato směrnice upravuje pravidla Obce Kvítkovice při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu § 12 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
vnitrni-smernice-c.1-2018-o-zadavani-verejnych-zakazek-maleho-rozsahu.pdf 1742 Kb

Obecně závazná vyhláška č. 1/2007

Tato vyhláška se týká příslušnosti ke školskému obvodu.
Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
obecne-zavazna-vyhlaska-c.1-2007.doc 24.6 Kb